Warning: Declaration of StatigramWidget::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /var/www/gudumlundlokalraad.dk/public_html/wp-content/plugins/instagram-image-gallery/plugin.php on line 0
- Gudumlund Lokalråd
  • Søren hygger sig med at køre traktor
  • Skt. Hans aften 2014

Lokalrådet

Gudumlund Lokalråd blev stiftet d. 26.11.12, i forbindelse med at byen deltog i projektet ”Udvikling i din by” som er sat i værk af Aalborg Kommune. Bestyrelsen i Gudumlund Lokalråd består af 3 personer (formand, næstformand/sekretær samt kassere) herudover er der 2 suppleanter, der alle skal være medlem af Lokalrådet, disse bliver valgt på generalforsamling der afholdes hvert år i første kvartal.

Bestyrelsen er tænkt som en styregruppe, der skal have overblikket og være koordinerende forhold afholdelse af Generalforsamling, økonomi, idekatalog og lignende. Derudover skal de være tovholdere for de igangværende arbejdsgrupper der vil blive nedsat i forbindelse med nye tiltag i byen.

Der er blandt andet blevet arbejdet med infrastruktur, natursti og anlæggelse af en bålhytte som fælles samlingspunkt.

Du kan gøre en forskel

Skulle du have lyst til at give et nap med i projekter i Gudumlund, er du mere end velkommen til at kontakte en fra lokalrådet.

Det kan tænkes at du selv har en super ide til nye tiltag i byen, måske noget du har snakket med din nabo om, og vi i Lokalrådet vil gerne være behjælpelig med at du/ I kommer i gang med projektet.

Det kunne også tænkes at du bare synes det kunne være dejligt at lave et lille projekt, men ikke har en ide til hvad det skulle være, så kan vi i lokalrådet komme med ideer fra de møder der har været afholdt og du kan vælge et projekt ud fra Byens Idekatalog.

Arbejdsudvalg

Naturstiudvalget

Gudumlund ligger i et naturskønt område med Lindenborg Å og kuperet terræn i et ellers fladt område, hvilket giver en vid udsigt. Der er etableret en natursti, der går hele vejen rundt om Gudumlund. Stien går via bl.a. Egevangen og Bøgeskrænten, idet de to veje i den østlige og sydlige del forbindes af stier (grussti, trædesti mm).  Stien holdes ryddet og farbar ved fælles indsats af kommunen og Gudumlunds beboere. Vis hensyn ved anvendelse af stien: hund holdes i snor, affald tages med til skraldespand mm.

Der er på stien opsat bænke på udvalgte steder:

Der arrangeres fælles ture rundt på naturstien cirka 2 gange årlig. Hold øje med opslag – på hjemmesiden og i ”informationskassen” ved busstoppet.

Grusgravsudvalget

I forbindelse med Projektet Udvikling i din by, fik vi mulighed for at gendanne den gamle Grusgrav til et fælles samlingssted, grusgraven har tidligere været et sted hvor byens beboere mødtes til Sankt Hans, der har været børnedyreskue og det var også her byens legeplads lå.
I gruppen blev det hurtigt klart, at det man ville arbejde hen imod, var at få et samlingssted under tag, så man kunne mødes uafhængig af vind og vejr, samtidig skulle det være en bygning der kunne passe ind i naturen i grusgraven. Der blev hurtigt i gruppen enighed om at målet ville være en Bålhytte. Denne blev rejst i slutningen af februar 2014.

I begyndelsen af marts fik vi endvidere renoveret det eksisterende skur, der er opbevaringssted for lokalrådets ting, blandt andet flag og stænger til flagalle.
Seneste tiltag i Grusgravsudvalget har været at rejse penge til indkøb af  diverse til aktiviteter ved bålet, blandt andet popcorn net, pandekagepander og gryder og kedler.

 

Skulle du have brug for  at benytte noget af båludstyret, skal du kontakte et af medlemmerne i Lokalrådet.

Infrastrukturudvalget

Blev nedsat for at forsøge at påvirke udbyderne af ‘moderne’ tjenester så som bredbånd, fiber, mobildækning og tv mm., til at levere mere og bedre til os her i Gudumlund. Vi kontaktede de væsentligste aktører, men resultaterne var begrænsede. Gudumlund ligger lidt i et sort hul i forhold til de forskellige udbydere, men mobil- og mobildata er dog blevet lidt bedre; specielt udendørs. Måske var vi bare for tidligt ude? Nu er der i al fald gået nogen tid, og måske er det tid til at gøre nye forsøg på at få opmærksomhed. Udvalget søger nye initiativtagere!

Kalender

Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev, så er du altid infomeret om nye arrangementer, og hvad der ellers sker af spændende ting i lokalrådet.

Galleri